Fannin koetulokset

22.8.2021 Mejä Tammela

KOESUORITUKSEN ARVOSTELU:

Jäljestämishalukkuus (0-6) 0

Jäljestämisvarmuus (0-12) 0

Työskentelyn etenevyys (0-10) 0

Lähdön, kulmauksen, makauksien ja kaadon selvittämiskyky sekä tiedottaminen/ kaadolla haukkuminen (0-14) 0

Käyttäytyminen kaadolla (0-3) 0

Yleisvaikutelma (0-5) 0

Laukauksen sieto: hyväksytty

Pisteet: 0

Palkinto: VOI 0

Koeselostus: Fanni tutkii alkumakuun ja ohjataan jäljelle kahteen kertaan. Se on epävarma tehtävästään eivätkä ohjaajankaan kehotukset vakuuta. Jäljestys ei tunnu kiinnostavan, metsän muut hajut enemmän. 1.osuudella kaksi hukkaa. Tullaan kulmalle, jonka merkkaa hyvin, mutta sitten 2.osuuden alussa koe keskeytetään, kun aikaa on kulunut jo paljon, eikä jäljestys tunnu Fannia enää kiinnostavan lainkaan. Harjoitellen kaadolle, jonka nappaa suuhunsa. Fanni tarvitsee vielä lisää kokemusta, niin seuraava kerta sujuu paremmin.

Tuomari Minna Rissanen

5.10.2020

Noutajien taipumuskoe

Hämeenlinna

Tuomari Ari-Pekka Fontell

Koeselostus:

1.Sosiaalinen käyttäytyminen: Avoin ja iloinen koira.

2.Uimahalu: Menee mielellään veteen. Noutaa lähimmäisen nopeasti ja veneestä heitetyn uudelleen lähetyksen jälkeen.

.3.Hakuinto: Vaihtelee testin alkuosassa ja hiipuu loppua kohti.

4.Noutohalu: Ottaa riistat empimättä.

.5.Nouto-ote: Hyvät otteet.

6.Palauttaminen: Ohjaajan läheisyyteen.

7.Reagointi laukaukseen: Tarkkaavainen.

8.Itseluottamus ja aloitekyky: Hyvä.

9.Yhteistyö: Voisi olla parempaa.

10.Yleisvaikutelma: Nuori koira, joka suorittaa tänään mallikkaasti vesityön. Hakutyössä koiran keskittymiskyky vaikuttaa siihen, että hakuinto hiipuu loppua kohden.

Tulos: Nou 0